phone email instagram facebook linkedin
۰۹۱۶۹۶۸۳۸۲۶ - ۰۹۱۲۳۲۲۷۶۸۹
bisimiranco@gmail.com
دوچرخه سواری

بیسیم دوچرخه سواری

سلام 
امروز می خوام در مورد دوچرخه سواری و فواید آن و کاربرد بیسیم در دوچرخه سواری براتون صحبت کنم .
بیسیم یکی از پرکاربرد ترین وسیله ها در دوچرخه سواری تیمی و مسافت طولانی است. 
با استفاده از بیسیم دوچرخه سواری شما خیلی راحت می توانید با اعضای گروه در ارتباط باشین . هر چقدر هم مسافت هم تیمی ها و هم گروهی هایتان از شما زیاد باشد و با داد زدن صدایتان به آن ها نرسد خیلی راحت با استفاده از بیسیم می توانین ارتباط برقرار بکنین و اطلاعاتتان را به آن ها برسانین.
در دوچرخه سواری تیمی امکان دارد که بعضی از اعضای گروه به دلیل خستگی نتوانند همراه تیم رکاب بزنن و به مرور مسافتشان از تیم بیشتر شود، ما با استفاده از بیسیم می توانیم ارتباط بین این اعضا را برقرار بکنیم و اعضای تیم نگران فردی که مسافتش زیاد شده است نباشند.

دوچرخه سواری و تمام فواید آن :
ساخت ماهیچه
دوچرخه سواری برای قطع چربی
دوچرخه سواری قوی کردن ماهیچه های پاها
 فواید دوچرخه سواری برای حفظ زانوها
دوچرخه سواری برای کاهش استرس
تنفس عمیق
فواید دوچرخه سواری برای داشتن حس خوب
فواید دوچرخه سواری برای کاهش تنش
فواید دوچرخه سواری برای کشش بدنتان